Specialist in keuringen

Avenue Gebouw ’s-Gravelandseweg 46 D 1211 BT Hilversum +31 (0)648 770 760

let op: het is een hoekpand met de ingang net om de hoek op de Oude Enghweg

U bent van harte welkom voor zee- en binnenvaartkeuringen (ILENT), offshore-keuringen (NOGEPA, OGUK), groot rijbewijs-, expat- en hypotheek keuringen.

Onderstaand vindt u bruikbare informatie van enkele keuringen uit ons ‘repertoire’:

 

01 NOGEPA Offshore Keuring Basis

Let op: vanaf 01-01-2017 is een longfunctie test een verplicht onderdeel van de offshore keuring. De prijs voor 2017 is hierop ook aangepast.

Het is mogelijk ook een schouderbreedte meting te laten verrichten voor het verkrijgen van een Step Change in Safety Certificaat.
Zie verder tab prijslijst.

 

 • Duur: 45-60 minuten
 • Kosten: € 196

Inhoud:

 • Bespreken vragenlijst
 • Audiogram (gehoortest)
 • Visusonderzoek (ogen test dichtbij-veraf, met en zonder bril/lenzen)
 • Kleurenzien test
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 • Onderzoek van de urine
 • Longfunctietest basis

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uw Personal Safety Log (‘Groene boekje’)
 • Eventuele voorgeschreven medicatie in originele verpakking
 • Een reservebril of lenzenpotje (voor oogmeting met en zonder correctie)
 • Een gevulde blaas
 • Ingevulde en uitgeprinte vragenlijsten

 

download hier de vragenlijst OH

 02 NOGEPA Offshore Keuring ERT

Let op: het is mogelijk ook een schouderbreedte meting te laten verrichten voor het verkrijgen van een Step Change in Safety Certificaat. Zie verder tab prijslijst.

 • Duur: 60-90 minuten
 • Kosten: € 269

Inhoud:

 • Als NOGEPA basis aangevuld met
    - ECG (hartfilmpje)
    - Longfunctietest uitgebreid
    - Inspanningstest (step test)

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uw Personal Safety Log (‘Groene boekje’)
 • Eventuele voorgeschreven medicatie in originele verpakking
 • Een reservebril of lenzenpotje (voor oogmeting met en zonder correctie)
 • Een gevulde blaas
 • Ingevulde en uitgeprinte vragenlijsten

 

download hier de vragenlijst OH

download hier de vragenlijst ERT

 03 OGUK Offshore Keuring Basis

 • Duur: 45-60 minuten
 • Kosten: € 196

Inhoud:

 • Bespreken vragenlijst
 • Audiogram (gehoortest)
 • Visusonderzoek (ogen test dichtbij-veraf, met en zonder bril/lenzen)
 • Kleurenzien test
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 • Onderzoek van de urine
 • Longfunctietest basis

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uw Personal Safety Log (‘Groene boekje’), alleen als u die al heeft
 • Eventuele voorgeschreven medicatie in originele verpakking
 • Een reservebril of lenzenpotje (voor oogmeting met en zonder correctie)
 • Een gevulde blaas
 • Ingevulde en uitgeprinte vragenlijst

 

download hier de OH UK vragenlijst

 

Please note that a pulmonary function test is now mandatory for an OGUK medical. Prices have been adjusted accordingly.

A Step Change in Safety Certicicate can be issued, with or without an OGUK medical. Please see the tab Prijslijst for additional costs.


You will need to pass an Offshore Medical Examination if you wish to work offshore.

The OGUK Offshore Medical is valid for two years and allows you to work in the UK sector or the North Sea.

 

An OGUK Offshore Medical at consists of the following:

 • Duration: 45-60 minutes
 • Fee:  € 196

Screening:

 • Completion of Patient Questionnaire
 • Urinalysis – routine urine test with immediate result
 • BMI – measurement of height, weight and calculation of Body Mass Index
 • Near, Distance and Colour Vision
 • Pulse and Blood Pressure Measurement
 • Lung Function Test (peak flow)
 • Audiogram (hearing test)
 • Consultation with a doctor

Please bring:

 • Valid ID
 • Details of any prescripted medication you’re currently taking
 • If you wear glasses, contact lenses or require a hearing aid, we ask that you bring these along too.
 • You will be asked to provide a urine sample so it is helpful that you have a full bladder.
 • The printed and completed Questionnaire, see below for the link

 

download the OH UK Questionnaire here

 04 OGUK Offshore Keuring ERT

Please note that a Step Change in Safety Certicicate can be issued, with or without an OGUK medical. Please see the tab Prijslijst for additional costs.

 

 • Duur: 60-90 minuten
 • Kosten: € 269

Inhoud:

 • Als OGUK basis en verder aangevuld met:
   - ECG (hartfilmpje)
   - Longfunctietest uitgebreid
   - Inspanningstest (step test)

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uw Personal Safety Log (‘Groene boekje’), alleen als u die al heeft
 • Eventuele voorgeschreven medicatie in originele verpakking
 • Een reservebril of lenzenpotje (voor oogmeting met en zonder correctie)
 • Een gevulde blaas
 • Ingevulde en uitgeprinte vragenlijsten

download hier de OH UK vragenlijst

download hier de PAR vragenlijst

 

 • Duration: 60-90 minutes
 • Fee:  € 269

 

Screening:

 • Completion of Patient Questionnaire
 • Urinalysis – routine urine test with immediate result
 • BMI – measurement of height, weight and calculation of Body Mass Index
 • Near, Distance and Colour Vision
 • Pulse and Blood Pressure Measurement
 • Lung Function Test (peak flow)
 • Audiogram (hearing test)
 • Consultation with a doctor

 

Members of Emergency Response Teams (ERT) require a level of fitness which is assessed by an initial ERT Medical Examination. The initial ERT Medical is similar to the OGUK Offshore Medical with the addition of an ERT Health Review, Spirometry (lung function test) and a Fitness Test (Chester Step). An annual review including Spirometry (lung function test) and a Fitness Test (Chester Step) is required.

 

Please bring:

 • Valid ID
 • Details of any prescripted medication you’re currently taking
 • If you wear glasses, contact lenses or require a hearing aid, we ask that you bring these along too.
 • You will be asked to provide a urine sample so it is helpful that you have a full bladder.
 • The printed and completed Questionnaires, see below for the links

download the OH UK Questionnaire

download the PAR Questionnaire

 

 05 ILENT Zeevaart Keuring Nederland STCW

 • Duur: 45-60 minuten
 • Kosten: € 166
 • Een keuring voor een gezel zonder brug-, machinekamer- of wachtfuncties is beperkter en heeft een lagere prijs.

Inhoud:

 • Bespreken vragenlijst
 • Audiogram (gehoortest)
 • Visusonderzoek (ogen test dichtbij-veraf, met en zonder bril/lenzen)
 • Kleurenzien test
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 • Onderzoek van de urine
 • Vanaf 1 oktober 2015 is het verplichte onderzoek op tuberculose voor een wereldwijd geldig certificaat komen te vervallen. Op indicatie kan dit nog wel noodzakelijk zijn,  maar u hoeft dus niet meer voorafgaand aan de keuring een onderzoek te laten uitvoeren.

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uw Monsterboekje ofwel een aanstellingsbrief van de Zeevaartschool ofwel een aanstellingsbrief van de rederij waarvoor u gaat varen.
 • Eventuele voorgeschreven medicatie in originele verpakking.
 • Een reservebril of lenzenpotje (voor oogmeting met en zonder correctie)
 • Een gevulde blaas
 • De geheel uitgeprinte vragenlijst, hoofdstuk 1 tot en met 8 reeds thuis invullen

 

Let op: de tweede keuringslocatie in Almere is uitsluitend voor werknemers van de Carnival Group cruise lijnen en niet zelfstandig te boeken.

 

download hier de ILENT vragenlijst

 

 

 

06 FOD Zeevaart Keuring België

 • Duur: 45-60 minuten
 • Kosten: € 166

Inhoud:

 • Bespreken vragenlijst
 • Audiogram (gehoortest)
 • Visusonderzoek (ogen test dichtbij-veraf, met en zonder bril/lenzen)
 • Kleurenzien test
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 • Onderzoek van de urine
 • Eventueel onderzoek op tuberculose
 • Een thoraxfoto of Mantoux-test is onderdeel van de keuring. Het eenvoudigst kunt u zelf voorafgaand aan de keuring het tuberculose-onderzoek laten uitvoeren bij uw plaatselijke GGD en de uitslag in uw monsterboekje bij te laten schrijven. Indien nodig dan kunnen we u verwijzen voor een keuring, de uitslag kan das pas gegeven worden nádat we de uitslag hiervan hebben ontvangen.
 • Ten tijde van de keuring mag het onderzoek op tuberculose maximaal 1 maand oud zijn!

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uw Monsterboekje
 • Eventuele voorgeschreven medicatie in originele verpakking
 • Een reservebril of lenzen potje (om de ogen met en zonder correctie te meten)
 • Een gevulde blaas
 • De geheel uitgeprinte vragenlijst, vraag 1 - 63 reeds thuis invullen

 

download hier de FOD vragenlijst

 07 ILENT Binnenvaart- Rijnpatent- Groot Vaarbewijs Keuring Nederland

 • Duur:  45-60 minuten
 • Kosten: € 166

Inhoud:

 • Bespreken vragenlijst
 • Audiogram (gehoortest)
 • Visusonderzoek (ogen test dichtbij-veraf, met en zonder bril/lenzen)
 • Kleurenzien test
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 • Onderzoek van de urine

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uw Monsterboekje
 • Eventuele voorgeschreven medicatie in originele verpakking
 • Een reservebril of lenzenpotje (voor oogmeting met en zonder correctie)
 • Een gevulde blaas
 • De geheel uitgeprinte vragenlijst, hoofdstuk 1 tot en met 8 reeds thuis invullen

Let op: de tweede keuringslocatie in Almere is uitsluitend voor werknemers van de Carnival Group cruise lijnen en niet zelfstandig te boeken.

 

download hier de ILENT vragenlijst

 
08 Groot rijbewijskeuring

 • Duur: 20 minuten
 • Kosten: € 75

Inhoud:

 • Doornemen CBR formulier
 • Oriënterend lichamelijk onderzoek
 • Bloeddruk
 • Urine onderzoek
 • Visustest (oogonderzoek veraf, gezichtsveldonderzoek)

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevuld CBR formulier (te verkrijgen op het gemeentehuis)
 • Een gevulde blaas (of een goed sluitend potje eigen urine)
 • Eventuele voorgeschreven medicijnen in originele verpakking
 • Een reservebril of lenzenpotje (voor oogmeting met en zonder correctie)

 09 Windfarm medical

 • Duur: 60-90 minuten
 • Kosten: € 269

Inhoud:

 • Bespreken vragenlijst
 • Audiogram (gehoortest)
 • Visusonderzoek (ogen test dichtbij-veraf, met en zonder bril/lenzen)
 • Kleurenzien test
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 • Onderzoek van de urine
 • ECG (hartfilmpje)
 • Longfunctietest uitgebreid
 • Inspanningstest (step test)

Meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Eventuele voorgeschreven medicatie in originele verpakking
 • Een reservebril of lenzenpotje (voor oogmeting met en zonder correctie)
 • Een gevulde blaas
 • Ingevulde en uitgeprinte vragenlijst

 

download hier de vragenlijst

 10 Overige Keuringen en Verklaringen

Op offertebasis of in overleg (bijvoorbeeld Liberian of Panama verklaringen, Expat Medicals, verklaringen ten behoeve van Visa, Schlumberger, Shell en AGIP)

 

Op de praktijk kunnen de volgende onderzoeken worden verricht:

 • Volledig lichamelijk onderzoek
 • Lengte en gewicht
 • Bloeddruk en pols
 • Oogonderzoek (visustest + oogspiegelen)
 • Kleuren zien (Ishihara kleurenplaten 38)
 • Gehooronderzoek (audiogram en otoscopie)
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Longonderzoek (spirometrie)
 • Urine onderzoek (dipstick)
 • Bloedafname en verzending naar laboratorium
 • Chester Step Test VO2max (inspanningstest voor ERT en duikers)
 • Röntgenfoto's voor TBC onderzoek (via verwijzing)

 

 

De bij de medische keuring verzamelde en vastgelegde medische gegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen.